Cennik

Cena za deklarację podatkową wynosi 500 CZK bez względu na źródło przychodów czy typ i liczbę ulg

Cenę należy zapłacić dopiero po wpisaniu i sprawdzeniu wszystkich swoich danych. Po uregulowaniu zapłaty użytkownik otrzymuje swoją deklarację podatkową w formacie PDF lub XML wraz z dodatkowymi instrukcjami i przydatnymi informacjami.

W razie posiadania kuponu promocyjnego, jego kod należy wprowadzić przed zapłatą i obniżyć w ten sposób cenę!

Cena obejmuje

check

Deklaracja o dochodach i kosztach osób samozatrudnionych dla potrzeb składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

check

Deklarację można poprawiać

check

Pomoc naszych pracowników przez e-mail

check

Instrukcje, co dokładnie zrobić po przygotowaniu deklaracji podatkowej

check

Pomoc w przedłużeniu wizy.

check

Kalkulacja należnych płatności i zaliczek na kolejny rok

check

Obszerny przegląd ulg podatkowych

check

Opcja przypomnień o konieczności wpłacenia zaliczki w kolejnym roku

check

Informacje o lokalnych urzędach

check

Formularz potwierdzenia miejsca zamieszkania dla potrzeb wizowych