Przydatne informacje

Ważne dokumenty

Tutaj można znaleźć przydatne dokumenty związane z problematyką podatkową do pobrania.

Oddziały Czeskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Česká správa sociálního zabezpečení) (szczegółowe informacje)

Ściągnij

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia

Ściągnij

Formularz rejestracji płatnika podatku dochodowego

Ściągnij

Wniosek o zwrot nadpłaty ubezpieczenia emerytalnego

Ściągnij

Skrzynki podawcze urzędów skarbowych

Ściągnij

Rejestracja w systemie ubezpieczenia emerytalnego

Ściągnij

Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego

Ściągnij

Wykaz rachunków bankowych poszczególnych oddziałów zakładu ubezpieczeń społecznych

Ściągnij

Urzędy skarbowe (szczegółowe informacje)

Ściągnij

Oświadczenie niepracującego partnera

Ściągnij

Adresy urzędów skarbowych

Ściągnij

Adresy urzędów zakładu ubezpieczeń społecznych

Ściągnij

Potwierdzenie o zakwaterowaniu

Ściągnij

Power of Attorney for Online Taxes s.r.o.

Ściągnij

Zaświadczenie o studiach (dla potrzeb zakładu ubezpieczeń społecznych ČSSZ)

Ściągnij

Oświadczenie drugiego z rodziców (o nieodliczaniu ulgi na dziecko)

Ściągnij