Przydatne informacje

Ważne dokumenty

Tutaj można znaleźć przydatne dokumenty związane z problematyką podatkową do pobrania.

Oddziały Czeskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Česká správa sociálního zabezpečení) (szczegółowe informacje)

Ściągnij

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia

Ściągnij

Formularz rejestracji płatnika podatku dochodowego

Ściągnij

Wniosek o zwrot nadpłaty ubezpieczenia emerytalnego

Ściągnij

Skrzynki podawcze urzędów skarbowych

Ściągnij

Rejestracja w systemie ubezpieczenia emerytalnego

Ściągnij

Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego

Ściągnij

Wykaz rachunków bankowych poszczególnych oddziałów zakładu ubezpieczeń społecznych

Ściągnij

Urzędy skarbowe (szczegółowe informacje)

Ściągnij

Adresy urzędów skarbowych

Ściągnij

Adresy urzędów zakładu ubezpieczeń społecznych

Ściągnij

Potwierdzenie o zakwaterowaniu

Ściągnij

Zaświadczenie o studiach (dla potrzeb zakładu ubezpieczeń społecznych ČSSZ)

Ściągnij

Compensation bonus official application (25 000 czk for self-employed)

Ściągnij

Compensation bonus application = translated form

Ściągnij

This is only informative translation; you need to apply in Czech

Tax number application

Ściągnij

Oświadczenie drugiego z rodziców (o nieodliczaniu ulgi na dziecko)

Ściągnij

Oświadczenie niepracującego partnera

Ściągnij

Power of Attorney for Online Taxes s.r.o.

Ściągnij