Przydatne informacje

Ważne dokumenty

Tutaj można znaleźć przydatne dokumenty związane z problematyką podatkową do pobrania.

Oddziały Czeskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Česká správa sociálního zabezpečení) (szczegółowe informacje)

Ściągnij

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia

Ściągnij

Formularz rejestracji płatnika podatku dochodowego

Ściągnij

Wniosek o zwrot nadpłaty ubezpieczenia emerytalnego

Ściągnij

Skrzynki podawcze urzędów skarbowych

Ściągnij

Rejestracja w systemie ubezpieczenia emerytalnego

Ściągnij

Wniosek o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego

Ściągnij

Wykaz rachunków bankowych poszczególnych oddziałów zakładu ubezpieczeń społecznych

Ściągnij

Urzędy skarbowe (szczegółowe informacje)

Ściągnij

Adresy urzędów skarbowych

Ściągnij

Adresy urzędów zakładu ubezpieczeń społecznych

Ściągnij

Potwierdzenie o zakwaterowaniu

Ściągnij

Tax number application

Ściągnij

Power of Attorney for Online Taxes s.r.o.

Ściągnij

Zaświadczenie o studiach (dla potrzeb zakładu ubezpieczeń społecznych ČSSZ)

Ściągnij

Oświadczenie drugiego z rodziców (o nieodliczaniu ulgi na dziecko)

Ściągnij

Oświadczenie niepracującego partnera

Ściągnij

This website uses cookies

We use cookies to provide a function for social media a to analyse our visits.
Cookies are small text files which can be used by websites to make the user experience more effective.

The law states that we can store cookies on your device if they are absolutely necessary for the operation of this website. For all other types of cookies we need your permission.

×