Užitečné formuláře

Důležité dokumenty

Seznam poboček ČSSZ

Stáhnout

Potvrzení o bezdlužnosti

Stáhnout

Registrace k dani z příjmu

Stáhnout

Žádost o vrácení přeplatku na důchodovém pojištění (ČSSZ)

Stáhnout

Datové schránky finančních úřadů

Stáhnout

Registrace k důchodovému pojištění OSVČ

Stáhnout

Žádost o vrácení přeplatku na dani

Stáhnout

Bankovní účty ČSSZ

Stáhnout

Seznam poboček finančních úřadů

Stáhnout

Adresy poboček finančního úřadu

Stáhnout

Adresy poboček ČSSZ

Stáhnout

Potvrzení o ubytování = pro Visa účely

Stáhnout

Potvrzení o studiu (Pro ČSSZ)

Stáhnout

Kompenzační bonus pro OSVČ (Oficiální formulář na 25 tis. Kč)

Stáhnout

Compensation bonus application = translated form

Stáhnout

This is only informative translation; you need to apply in Czech

Žádost o přidělení daňového čísla

Stáhnout

Prohlášení druhého rodiče

Stáhnout

Prohlášení nepracující manželky/manžela

Stáhnout

Plná moc pro Online taxes s.r.o.

Stáhnout