Užitočné formuláre

Dôležité dokumenty

Tu nájdete užitočné dokumenty súvisiace s daňovou problematikou, ktoré si môžete stiahnuť.

Pobočky Českej správy sociálneho zabezpečenia (detailné informácie)

Stiahnuť

Žiadosť o vystavenie potvrdenia bezdlžnosti

Stiahnuť

Prihláška na registráciu k dani z príjmu

Stiahnuť

Žiadosť o vrátenie preplatku na dôchodkovom poistení

Stiahnuť

Dátové schránky finančných úradov

Stiahnuť

Prihláška na dôchodkové poistenie

Stiahnuť

Žiadosť o vrátenie preplatku na dani z príjmu

Stiahnuť

Zoznam bankových účtov jednotlivých pobočiek úradu sociálneho zabezpečenia

Stiahnuť

Finančné úrady (detailné informácie)

Stiahnuť

Adresy finančných úradov

Stiahnuť

Adresy úradu sociálneho zabezpečenia

Stiahnuť

Potvrdenie o zaistení ubytovania

Stiahnuť

Tax number application

Stiahnuť

Power of Attorney for Online Taxes s.r.o.

Stiahnuť

Potvrdenie o štúdiu (Pre ČSSZ)

Stiahnuť

Vyhlásenie druhého z rodičov (o neuplatnení odpočtu na dieťa)

Stiahnuť

Vyhlásenie nepracujúceho partnera

Stiahnuť

This website uses cookies

We use cookies to provide a function for social media a to analyse our visits.
Cookies are small text files which can be used by websites to make the user experience more effective.

The law states that we can store cookies on your device if they are absolutely necessary for the operation of this website. For all other types of cookies we need your permission.

×