Užitočné formuláre

Dôležité dokumenty

Tu nájdete užitočné dokumenty súvisiace s daňovou problematikou, ktoré si môžete stiahnuť.

Pobočky Českej správy sociálneho zabezpečenia (detailné informácie)

Stiahnuť

Žiadosť o vystavenie potvrdenia bezdlžnosti

Stiahnuť

Prihláška na registráciu k dani z príjmu

Stiahnuť

Žiadosť o vrátenie preplatku na dôchodkovom poistení

Stiahnuť

Dátové schránky finančných úradov

Stiahnuť

Prihláška na dôchodkové poistenie

Stiahnuť

Žiadosť o vrátenie preplatku na dani z príjmu

Stiahnuť

Zoznam bankových účtov jednotlivých pobočiek úradu sociálneho zabezpečenia

Stiahnuť

Finančné úrady (detailné informácie)

Stiahnuť

Adresy finančných úradov

Stiahnuť

Adresy úradu sociálneho zabezpečenia

Stiahnuť

Potvrdenie o zaistení ubytovania

Stiahnuť

Potvrdenie o štúdiu (Pre ČSSZ)

Stiahnuť

Compensation bonus official application (25 000 czk for self-employed)

Stiahnuť

Compensation bonus application = translated form

Stiahnuť

This is only informative translation; you need to apply in Czech

Tax number application

Stiahnuť

Vyhlásenie druhého z rodičov (o neuplatnení odpočtu na dieťa)

Stiahnuť

Vyhlásenie nepracujúceho partnera

Stiahnuť

Power of Attorney for Online Taxes s.r.o.

Stiahnuť