"FAQ" - Często Zadawane Pytania

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak działa aplikacja:

Jak działa aplikacja:

1. Rejestracja - najpierw musisz zarejestrować się w naszej aplikacji 2. Kwestionariusz – odpowiedz na pytania w kwestionariuszu na temat danych osobowych i przychodów. 3. Płatność – zapłać kartą online 4. Pobierz – pobierz deklarację podatkową i Instrukcje 5. Drukuj – wydrukuj deklarację podatkową 6. Wyślij – wyślij lub zanieś deklarację podatkową do urzędu skarbowego zgodnie z instrukcją (Jeśli nie masz drukarki, przeczytaj, co zrobić w sekcji FAQ „Nie mam drukarki. Jak dostanę swoją deklarację podatkową?")

Dlaczego aplikacja Czech Taxes Online jest lepsza niż inne aplikacje do rozliczania czeskiego PIT?

Oto najważniejsze różnice w porównaniu z innymi tego typu aplikacjami:Pomoc przez telefon i chat = w razie problemów, służymy pomocą codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00.

Sprawdzimy Twoją deklarację, żeby upewnić się, że nie ma w niej błędów.

Aplikacja pozwala uzupełnić również deklarację dla zakład ubezpieczeń społecznych (ČSSZ) i zdrowotnych.

Otrzymasz szczegółowe instrukcje, co należy zrobić po uzupełnieniu deklaracji.

Co mam zrobić, jeżeli nie dostałem(-am) e-maila z rejestracją i dostępem do aplikacji?

Sprawdź w e-mailu folder „spam”. Jeżeli tam również nie będzie e-maila z rejestracją prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia: help@czechtaxesonline.cz

Jakiej pomocy udziela dział wsparcia support desk (help@czechtaxesonline.czCzechTaxesOnline?

Możemy np. zarejestrować Cię w urzędzie skarbowym, zakładzie ubezpieczeń społecznych (ČSSZ) i zdrowotnych
Możemy ustalić Twój numer identyfikacji podatkowej (DIČ) i symbol zmienny (w ČSSZ)
Możemy za Twoją zgodą zmienić informacje zawarte w deklaracji podatkowej
Możemy skontaktować się z urzędem skarbowym, jeżeli nie otrzymałeś(-aś) zwrotu nadpłaconego podatku
Możemy w razie potrzeby poprawić fakturę
Możemy odszukać Twoją płatność na naszym rachunku bankowym.

Czy mogęedytowaćswoją deklarację podatkową po zapłaceniu opłaty?

Tak, można wrócić do deklaracji podatkowej i w prosty sposób poprawić wszystkie nieprawidłowe informacje. Nie wiąże się to z żadną dodatkową opłatą. Nie można jednak zmienić imienia i nazwiska ani numeru identyfikacji podmiotu gospodarczego (IČO), ponieważ opłata została wniesiona dla konkretnej osoby i jest powiązana z konkretnym imieniem i nazwiskiem. Ewentualne literówki w imieniu i nazwisku można poprawić kontaktując się z naszym działem wsparcia help@czechtaxesonline.cz

Jak mogę zapłacićza aplikację?

Po wprowadzeniu wszystkich swoich danych użytkownik jest proszony o zapłatę. Za aplikację płaci się przez internet kartą płatniczą. Jeżeli użytkownik nie może zapłacić kartą płatniczą online, powinien skontaktować się z naszym działem wsparcia help@czechtaxesonline.cz

Nie pobrałemdeklaracji podatkowej. Czy mogę to zrobić później?

Tak, trzeba się jednak ponownie zalogować w aplikacji i wyszukać deklarację podatkową razem z pozostałymi formularzami na końcu.

Czy otrzymam fakturę na potwierdzenie wniesienia opłaty?

Tak, fakturę można pobrać wraz z deklaracją podatkową po wniesieniu opłaty. Jeżeli faktura zawiera błędy, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia info@czechtaxesonline.cz

W jakich przypadkach aplikacja nie jest przydatna

Z aplikacji nie należy korzystać, jeżeli w poprzednich latach podatnik poniósł straty, które chce rozliczyć w tym roku. Ponadto aplikacja nie umożliwia odliczania kosztów badań i rozwoju, rejestracji elektronicznej kasy fiskalnej (elektroniczna ewidencja utargu EET), składek na związki zawodowe i opłat za planowane kształcenie.

Czy z użyciem aplikacji można przesłać deklarację podatkowądo elektronicznej skrzynki podawczej?

Tak, nasza aplikacja generuje format .XML, który można przesłać do urzędu skarbowego przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Zakład ubezpieczeń społecznych (ČSSZ) i zdrowotnych przyjmuje deklaracje pocztą lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą.
Dla użytkowników przygotowaliśmy instrukcje, jak prawidłowo przesłać format .XML do urzędu skarbowego.

Co to jest elektroniczna skrzynka podawcza?

Elektroniczna skrzynka podawcza to elektroniczny nośnik danych przeznaczony do doręczania oficjalnych dokumentów i do komunikacji z organami administracji publicznej. 

Czy aplikacja umożliwia odliczaniepodatku odprowadzonego za granicą od czeskich należności podatkowych?

Nie. W większości przypadków można odliczać podatki odprowadzone za granicą od podatku należnego od czeskich przychodów, jednak nasz program obecnie tego nie umożliwia. W celu rozliczenia podatków najlepiej skontaktować się z księgowym LUB skorzystać z naszej aplikacji bez obniżania czeskich należności podatkowych o podatki zapłacone zagranicą.

W jaki sposób aplikacja pomaga zaspokoić wymogi dlaprzedłużania wizy?

Nasza aplikacja oblicza prawdopodobnąkwotę przychodów netto wymaganych przez ministerstwo i porównuje ją z przychodami netto osoby ubiegającej się o wizę. Jeżeli przychody netto takiej osoby są niewystarczające do zaspokojenia dochodowego kryterium przyznawania wiz, zostanie ona o tym poinformowana. Dalszy sposób postępowania należy wówczas omówić z konkretną agencją pośrednictwa wizowego. Kwota minimum egzystencji dla obywateli zagranicznych występujących o przedłużenie wizy handlowej jest określana przez czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: http://www.mvcr.cz/mvcren/article/proof-of-funds-for-the-purposes-of-a-long-term-residence.aspx Przydatne informacje i formularze dotyczące wniosku o wizę można również znaleźć w naszej sekcji „Przydatne formularze”.

Czy aplikacja pozwala na obliczeniepodatku od przychodów z tytułunajmu?

Tak. Przychody z najmu oznaczają przychody z wynajmowania osobom trzecim nieruchomości i rzeczy ruchomych (takich jak mieszkanie, dom, samochód, sprzęt komputerowy, maszyny, itp.).

Nie mam drukarki. Jak mogę uzyskać swoją deklarację podatkową?

Jeżeli ktoś nie ma drukarki ani możliwości wydrukowania deklaracji podatkowej w inny sposób, może za opłatą  skorzystać z usługi Wydrukować i wysłać pocztą. Jest to opcja, którą można wybrać w momencie wnoszenia zapłaty za deklarację podatkową. Nasz dział wsparcia wydrukuje taką deklarację podatkową wraz z instrukcjami i prześle listem poleconym na adres wskazany przez daną osobę. Deklaracje podatkowe wysyłamy wyłącznie na adresy w Czechach.

Zapłata podatku i terminy:

Kiedy upływatermin składania deklaracji podatkowych i deklaracji o przychodach?

Ostateczny termin składania deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym upływa 2.4.2024 roku. Deklaracje o przychodach dla zakładu ubezpieczeń socjalnych (ČSSZ) i zdrowotnych należy złożyć w terminie do 2.5.2024 roku.

Czy jeśli nie zdążę

Tak, również w takiej sytuacji można skorzystać z naszej aplikacji i złożyć deklarację jak najszybciej: im później zostanie złożona deklaracja podatkowa, tym wyższa jest kara za zwłokę w zapłacie podatku. Kara jest naliczana od należnego podatku za każdy dzień zwłoki. Jeżeli podatek wynosi zero, wówczas nie powinna zostać naliczona kara.

Do kiedy należyzapłacić podatek dochodowy?

Termin zapłaty podatku dochodowego upływa 31.03.2019 roku. Kara nie jest naliczana jeszcze przez 4 kolejne dni. Jednak jeżeli podatek dochodowy zostanie zapłacony piątego dnia po terminie lub później, wówczas urząd skarbowy nalicza karę od należnego podatku.

Kiedy muszęzapłacićostateczną kwotę składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Ostateczną kwotę składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne należy zapłacić w ciągu 8 dni od wysłania Deklaracji o przychodach (= Deklaracja osoby samozatrudnionej) do biura ČSSZ/zakładu ubezpieczeń zdrowotnych, w terminie nie przekraczającym 30.04.2019 roku.
Jeżeli składka zostanie wniesiona po upływie tego terminu, ČSSZ i zakład ubezpieczeń zdrowotnych naliczają karę za zwłokę.

Jak prawidłowozapłacićpodatki?

Informacja na ten temat jest podana w podsumowaniu otrzymanym od nas wraz z deklaracją podatkową. Numer identyfikacji podatkowej (DIČ) należy wpisać jako symbol zmienny płatności.

Kiedy dostanę z powrotemnadpłatę?

Osoby, które złożą deklarację podatkową do końca marca, powinny dostać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego do końca maja. Jeżeli nie otrzymasz do tego czasu zwrotu nadpłaty, zadzwoń lub udaj się do urzędu skarbowego. W celu uzyskania pomocy możesz również skontaktować się z naszym działem wsparciainfo@czechtaxesonline.cz

Czy aplikacja obliczy dla mnie zaliczki na poczet podatku dochodowegona kolejny rok?

Tak, informacje te otrzymasz na zestawieniu wraz z deklaracją podatkową.

Jak dowiem się, żemam niezapłacone należnościw urzędzie skarbowym?

Żeby dowiedzieć się, czy masz długi podatkowe, możesz złożyć podanie o wydanie zaświadczenia o zadłużeniu. Należy skorzystać ze specjalnego formularza znajdującego się w sekcji „Przydatne formularze”. Do wniosku należy dołączyć znaczek opłaty skarbowej o wartości 100 CZK i wysłać przesyłką poleconą do urzędu skarbowego.

Ulgi podatkowe:

Czy w aplikacji mogę odliczyć ulgę na niepracującego męża/żonę?

Tak, jeżeli jest to formalny związek małżeński, a przychody żony/męża nie przekraczają 68 tys. CZK. Wówczas można odliczyć ulgę na niepracującą żonę/męża. Żona/mąż powinna/powinien podpisać oświadczenie, że jej/jego przychody nie przekroczyły 68 tys. CZK. Nasza aplikacja zawiera takie oświadczenie. Należy je załączyć do deklaracji podatkowej.

Czy w aplikacji mogę odliczyć ulgę na dzieci?

Tak, jeżeli w Twoim gospodarstwie domowym mieszka dziecko poniżej 18 roku życia lub student poniżej 26 roku życia, wówczas aplikacja umożliwia odliczenie ulgi na dziecko i obniżenie w ten sposób podatku dochodowego.

Z ulgi na dziecko może skorzystać tylko jeden z rodziców.

Drugi rodzic powinien podpisać oświadczenie, że w swojej deklaracji podatkowej nie skorzysta z ulgi na dziecko. Nasza aplikacja zawiera takie oświadczenie. Należy je załączyć do deklaracji podatkowej.

Czy mogę odliczyć odsetki od hipoteki/pożyczki?

Osoby spłacające hipotekę lub pożyczkę mogą odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone odsetki. Maksymalna kwota możliwa do odliczenia wynosi 300 tys. CZK. Istotne jest to, czy pożyczone pieniądze zostały przeznaczone na stałe miejsce zamieszkania. Nie może być to nieruchomość wynajmowana innym, obiekt rekreacyjny itp.

Kwota, którą można odliczyć od podstawy opodatkowania, znajduje się na potwierdzeniu o zapłaconych odsetkach, które banki przysyłają swoim klientom raz na rok. Potwierdzenie to należy dołączyć do deklaracji podatkowej jako załącznik.

Pozostałe informacje:

Potrzebna mi jest kopia deklaracji podatkowejz pieczątką

W takiej sytuacji nie należy wysyłać deklaracji podatkowej pocztą, tylko udać się z dwoma egzemplarzami do urzędu skarbowego, gdzie w okienku podawczym zostaną one opatrzone odpowiednią pieczęcią.

Czy z aplikacji można korzystać poza terytorium Czech?

Tak, osoby, które nie mieszkają w Czechach, mogą rozliczyć czeski PIT z pomocą naszej aplikacji. Zanim zapłacisz za korzystanie z aplikacji, zaznacz opcję Print & Mail i wpisz w polu adresu do przesłania deklaracji poniższe dane: Online taxes s.r.o., Dřevná 2, Praha 2, Czechy

Po otrzymaniu przez nas takiego wniosku, skontaktujemy się z Tobą, żeby poradzić Ci, jak deklarację podpisać i zadbamy o to, by deklaracja została przesłana do czeskiego urzędu skarbowego.

Nie znam swojego numeruidentyfikacji podatkowej(DIČ).

Numer identyfikacji podatkowej (DIČ) można znaleźć w piśmie rejestrującym podatnika, otrzymanym z urzędu skarbowego. Osoby, które go nie mają prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia info@czechtaxesonline.cz

Jak sprawdzę, czy urząd skarbowydostał moją deklarację podatkową?

Jeżeli deklaracja podatkowa zostanie wysłana pocztą poleconą, można śledzić przesyłkę i sprawdzić, czy ją doręczono. W podsumowaniu informacji dołączonym do deklaracji podatkowej informujemy, jak to zrobić.

Otrzymywałem(-am)zasiłek dla bezrobotnych, ale nie wiem, w którym miejscu deklaracji mam to zaznaczyć.

W żadnym, zasiłek nie jest opodatkowany, nie trzeba go deklarować.

Czy muszę miećpubliczne ubezpieczenie zdrowotne?

Obywatele UE i USA, pracujący w Czechach jako osoby zatrudnione lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek zarejestrowania się w publicznym zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych i składania corocznych deklaracji o przychodach (dostępnej w aplikacji). Osoby, które pomimo obowiązku nie są zarejestrowane, prosimy o kontakt z naszym działem wsparcia info@czechtaxesonline.cz lub o udanie się do oddziału zakładu ubezpieczeń zdrowotnych (zazwyczaj VZP lub OZP).

Czy muszę składać deklarację o przychodach do publicznegozakładu ubezpieczeń zdrowotnych?

Deklarację o przychodach muszą składać do zakładu ubezpieczeń zdrowotnych osoby uprawnione do uczestnictwa w systemie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do korzystania z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje np. osobom będącym obywatelami UE lub USA, lub posiadającym prawo stałego pobytu w Czechach. Pozostali muszą składać taką deklarację wyłącznie, jeśli są ubezpieczeni publicznie na podstawie stałego zatrudnienia.

Jestem osobą samozatrudnioną, ale nie jestem zarejestrowany w zakładzie ubezpieczeń społecznych (ČSSZ) ani zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych.

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem wsparcia info@czechtaxesonline.cza, by uzyskać pomoc w rejestracji.

Jak mogę obliczyć swoje przychody ogółemz jednoosobowej działalności gospodarczej?

Aby obliczyć przychody z jednoosobowej działalności gospodarczej należy zsumować wszystkie wydane przez siebie faktury, ZAPŁACONE w 2018 roku, nawet jeżeli zostały wystawione w 2017 roku. Nie należy wliczać faktury wydanych w 2018 roku, ale zapłaconych dopiero w 2019 roku.

Co oznaczają przychody zaktywów kapitałowych?

Najbardziej typowe rodzaje przychodów z aktywów kapitałowych to dywidendy, udział w zyskach, kiedy podatku nie odprowadziło dane przedsiębiorstwo, a także odsetki z kont zagranicznych, oszczędnościowych oraz od papierów wartościowych.

Rzeczywiste koszty CZY koszty zryczałtowane

Rzeczywiste koszty uzyskania przychodów oznaczają sumę kosztów związanych z daną działalnością gospodarczą, np. materiały, wyposażenie, rachunek za telefon, koszty podróży, towary, koszty księgowości, itd.

Wydatki zryczałtowane oznaczają wartość procentową obliczaną od przychodów. Zazwyczaj jest to stawka 60%, jednak są również inne stawki, por. poniżej
 • 60% dla przychodów z działalności gospodarczej; limit 600 000 CZK
 • 80% dla przychodów z działalności rolniczej, leśnej, związanej z gospodarką wodną i rzemieślniczej
 • 40% dla przychodów z działalności niezależnej i przychodów autorskich
 • How to tax and declare restrected share units (RSU) ?

  If you received employment shares (RSU),  these shares should be declared in  „I HAD EMPLOYMENT INCOME“ section.  Please use „Add another employer“ button to add another line. To gross income field write the fair market value (FMV) of employment shares at vesting date in CZK. 

   The employment shares should be taxed in the year of vesting.

  If you sold the shares in the amount exceeding the market value (FMV), the profit (difference between selling price and FMV) should be declared under OTHER INCOME section in the tax return. To „income“ field write selling price of shares and to „expenses“ field write the market value of shares at vesting date.

  This website uses cookies

  We use cookies to provide a function for social media a to analyse our visits.
  Cookies are small text files which can be used by websites to make the user experience more effective.

  The law states that we can store cookies on your device if they are absolutely necessary for the operation of this website. For all other types of cookies we need your permission.

  ×