"FAQ" - Các câu hỏi thường gặp

Ở đây bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến nhất.

Ứng dụng này hoạt động như thế nào:

Ứng dụng này hoạt động như thế nào:

1. Đăng ký – trước hết bạn cần đăng ký vào Ứng dụng của chúng tôi 2. Bảng câu hỏi - bạn cần trả lời các câu hỏi trong bảng câu hỏi liên quan đến dữ liệu cá nhân và thu nhập của bạn 3. Thanh toán - bạn cần thanh toán bằng thẻ tính dụng trực tuyến 4. Tải xuống - bạn tải xuống tờ khai thuế và thư hướng dẫn 5. In - bạn in tờ khai thuế 6. Gửi đi - bạn gửi hoặc mang tờ khai thuế đến phòng thuế dựa theo hướng dẫn (Nếu bạn không có máy in, hãy đọc Câu hỏi thường gặp "Tôi không có máy in. Làm cách nào tôi nhận tờ khai thuế của mình? ")

 Tại sao ứng dụng Thuế Séc Trực tuyến tốt hơn các ứng dụng khai thuế khác?

Đây là những điểm khác biệt chính so với các ứng dụng tương tự khác:

Trợ giúp qua điện thoại và trao đổi - bạn không biết phải làm gì, hãy hỏi chúng tôi, chúng tôi ở đây để trợ giúp bạn mỗi ngày từ 9:00 sáng đến 15:00 chiều. Chúng tôi sẽ kiểm tờ khai thuế của bạn để đảm bảo nó được khai đúng. Ứng dụng bao gồm các Báo cáo cho ČSSZ và công ty bảo hiểm y tế. Bạn sẽ nhận được các hướng dẫn chi tiết về các bước cần phải làm sau khi điền tờ khai thuế xong.

Tôi phải làm gì nếu tôi không nhận được email đăng ký để truy cập ứng dụng?

Hãy kiểm tra phần “thư rác” trong thư mục. Nếu bạn không tìm thấy email đăng ký cả ở trong đó, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi: help@czechtaxesonline.cz

Bàn hỗ trợ CzechTaxesOnline(help@czechtaxesonline.cz)giúp được gì cho tôi?

Chúng tôi có thể đăng ký bạn tại cơ quan thuế, văn phòng bảo hiểm xã hội và công ty bảo hiểm y tế
Chúng tôi có thể tìm ra DIČ (số thuế) của bạn và ký hiệu biến đổi (đối với bảo hiểm xã hội). Nếu bạn cho phép, chúng tôi có thể chỉnh sửa số liệu của bạn trong tờ khai thuế
Chúng tôi có thể liên hệ với cơ quan thuế trong trường hợp bạn không nhận được tiền hoàn lại của mình
Chúng tôi có thể chỉnh sửa hóa đơn nếu bạn cần
Chúng tôi có tìm thanh toán trả phí của bạn trong tài khoản ngân hàng của chúng tôi

Tôi có thể chỉnh sửatờ khai thuế của mình sau khi tôi đã trả phí không?

Có, bạn có thể quay lại tờ khai thuế của mình và sửa dễ dàng tất cả dữ liệu sai. Không có phí bổ sung cho việc này. Nhưng bạn không thể thay đổi Tên và IČO (= số doanh nghiệp); bởi vì phí được thanh toán cho một người cụ thể và được kết nối với tên của bạn. Nếu bạn đã viết sai tên của mình và cần chỉnh sửa nó, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi help@czechtaxesonline.cz

Tôi có thể trả phí cho Ứng dụng bằng cách nào?

Sau khi bạn đã điền tất cả dữ liệu của mình, bạn sẽ được yêu cầu trả phí. Phí chỉ có thể được thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng. Nếu bạn không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi help@czechtaxesonline.cz

Tôi đã không tải tờ khai thuế xuống, tôi có thể làm điều đấy sau này không?

Có, bạn cần đăng nhập lại vào Ứng dụng, tìm tờ khai thuế và Báo cáo ở phần cuối.

Tôi sẽ nhận được hóa đơn trả phí không?

Có, bạn có thể tải xuống hóa đơn cùng với tờ khai thuế sau khi thanh toán phí. Nếu bạn cần thay đổi bất cứ gì trên hóa đơn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi info@czechtaxesonline.cz.

Trong những trường hợp nào Ứng dụng này không phù hợp cho bạn

Ứng dụng này không phù hợp nếu bạn bị lỗ trong các năm trước và muốn khấu trừ chúng trong năm nay. Ứng dụng cũng không cho phép khấu trừ các chi phí nghiên cứu và phát triển, máy thu tiền đã đăng ký EET, đóng góp cho công đoàn và thanh toán cho giáo dục trong tương lai.

Ứng dụng có biết gửi tờ khai thuế vào hộp thư dữ liệu (=datová schránka) không?

Có, ứng dụng của chúng tôi tạo số liệu ở dạng ,XML, mà bạn có thể gửi đến hộp thư điện tử ở phòng Tài chính. ČSSZ và công ty bảo hiểm y tế nhận các báo cáo qua bưu điện hoặc hộp thư điện tử.
Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách gửi chính xác số liệu ở dạng ,XML đến cơ quan thuế.

Hộp thư dữ liệu (=datová schránka) là gì?

Hộp thư điện tử là nơi lưu trữ điện tử dùng để gửi các văn kiện chính thức và để liên lạc với các cơ quan quản lý của nhà nước. 

Ứng dụng này có biết khấu trừ thuế tôi đã trả ở nước ngoài từ nghĩa vụ thuế của Séc không?

Không. Mặc dù, trong hầu hết các trường hợp, các khoản thuế đã trả ở nước ngoài có thể được khấu trừ khỏi nghĩa vụ thuế Thu nhập của Séc, chương trình của chúng tôi hiện không cho phép khả năng này. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với một kế toán viên để lo thuế cho bạn HOẶC bạn có thể sử dụng Ứng dụng của chúng tôi nhưng không khấu trừ thanh toán thuế ở nước ngoài trong Nghĩa vụ thuế Séc của bạn.

Ứng dụng này hỗ trợ gì cho tôi đối với các yêu cầu Gia hạn Visa?

Ứng dụng của chúng tôi tính mức thu nhập ròng có thể xảy ra mà Bộ yêu cầu và so sánh với thu nhập ròng của bạn. Nếu thu nhập ròng của bạn không đủ cao để thoả mãn yêu cầu cho thị thực, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết và sau đó bạn nên thảo luận về các bước tiếp theo với cơ quan thị thực. Số tiền tối thiểu để sống cho công dân nước ngoài xin gia hạn thị thực kinh doanh được quy định bởi Bộ nội vụ và bạn có thể đọc thêm về nó tại đây: http://www.mvcr.cz/mvcren/article/proof-of-funds-for-the -purposed-of-a-long-term-residence.aspx Bạn cũng có thể tìm thấy các biểu mẫu hữu ích liên quan đến việc xin Thị thực trong phần “Biểu mẫu hữu ích” của chúng tôi.

Tôi có tính được thuế thu nhập của tôi từ tiền cho thuê bằng Ứng dụng này không?

Có. Thu nhập từ cho thuê là thu nhập từ việc cho thuê bất động sản và động sản (ví dụ: căn hộ, nhà, xe hơi, thiết bị máy tính, máy móc, v.v.).

Tôi không có máy in. Làm cách nào tôi nhận được tờ khai thuế của mình?

Nếu bạn không có máy in hoặc không thể in tờ khai thuế ở bất cứ đâu, bạn có thể trả thêm 100 Kč cho dịch vụ In và gửi qua bưu điện. Bạn có thể chọn khả năng này khi thanh toán phí cho tờ khai thuế. Bàn trợ giúp của chúng tôi sẽ in tờ khai thuế của bạn cùng với Hướng dẫn và gửi bảo đảm cho bạn đến địa chỉ mà bạn cung cấp cho họ. Chúng tôi chỉ có thể gửi tờ khai thuế đến địa chỉ ở Cộng hòa Séc.

Khoản nộp thuế và hạn nộp:

Khi nào là hạn chót để nộp tờ khai thuế và các báo cáo?

Hạn chót nộp tờ khai thuế của bạn cho phòng tài chính là 31.3.2019. Các báo cáo cho ČSSZ và công ty bảo hiểm y tế phải được gửi trước ngày 30.4.2019.

Tôi đã không kịp nộp tờ khai thuế, tôi có thể làm như vậy sau thời hạn không?

Có, bạn có thể sử dụng lại ứng dụng của chúng tôi, nhưng hãy làm càng sớm càng tốt, bởi vì khai thuế càng muộn thì mức phạt cho sự chậm trễ thanh toán càng cao. Mức phạt được tính từ mức thuế do mỗi ngày chậm trễ. Nếu mức thuế của bạn là không, bạn không nên bị phạt.

Đến khi nào tôi phải nộp thuế thu nhập?

Thuế thu nhập đến hạn 31.3.2019 và 4 ngày sau đấy vẫn chưa bị phạt. Nếu bạn trả trễ 5 ngày trở lên, thì phòng tài chính sẽ tính tiền phạt đối với khoản nợ thuế.

Khi nào tôi phải trả số tiền còn thiếu của bảo hiểm xã hội và y tế ?

Bạn phải thanh toán khoản còn thiếu cho bảo hiểm xã hội và y tế trong vòng 8 ngày kể từ khi gửi Báo cáo thu nhập (= Přehled OSVČ) cho chi nhánh ČSSZ/công ty bảo hiểm y tế, nhưng chậm nhất đến 30.4.2019.Nếu bạn trả trễ hơn hạn này, ČSSZ và công ty bảo hiểm y tế sẽ tính tiền phạt vì chậm trễ cho bạn.

Tôi trả đúng thuế như thế nào?

Các thông tin này sẽ có trong phần tóm tắt mà bạn sẽ nhận được từ chúng tôi cùng với tờ khai thuế. Bạn phải dùng số thuế của mình (DIČ) cho ký hiệu biến trong thanh toán.

Khi nào tôi nhận được thanh toán vượt mức?

Nếu bạn đã nộp thuế trước cuối tháng 3, thì bạn sẽ nhận được khoản trả dư của thuế thu nhập trước cuối tháng 5. Nếu bạn chưa nhận được nó, hãy gọi hoặc đến phòng thuế. Bạn cũng có thể liên hệ với bàn hỗ trợ của chúng tôi info@czechtaxesonline.cz để được trợ giúp.

Ứng dụng có biết tính tạm ứng của tôi cho thuế thu nhập cho năm tới không?

Có, các thông tin này sẽ có trong phần tóm tắt mà bạn sẽ nhận được cùng với tờ khai thuế.

Làm cách nào để tôi biết rằng tôi đang nợ tiền cơ quan thuế?

Bạn có thể yêu cầu xác nhận không nợ, để biết bạn có bất kỳ khoản nợ nào với phòng thuế hay không. Bạn phải sử dụng một biểu mẫu đặc biệt ở trong phần Các biểu mẫu hữu ích. Bạn phải dán tem 100 Kč lên tờ yêu cầu và gửi bảo đảm cho phòng thuế.

Khấu trừ thuế:

Ứng dụng có cho phép tôi áp dụng khoản khấu trừ cho vợ/chồng không làm việc không?

Có, nếu bạn đã kết hôn và thu nhập của vợ/chồng của bạn không vượt quá 68.000 Kč, thì bạn có thể sử dụng giảm thuế cho người phối ngẫu không làm việc. Vợ/chồng của bạn nên ký một tờ tuyên bố không có thu nhập cao hơn 68.000 Kč. Ứng dụng của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tuyên bố này. Bạn cần phải đính kèm tờ tuyên bố này với tờ khai thuế.

Ứng dụng có cho phép tôi áp dụng khoản khấu trừ cho trẻ em?

Có, nếu bạn có con dưới 18 tuổi hoặc học sinh dưới 26 tuổi sống trong cùng gia đình, thì bạn có thể sử dụng giảm thuế cho trẻ em trong Ứng dụng của chúng tôi và giảm thuế thu nhập của bạn.
Chỉ có một cha hoặc mẹ có thể sử dụng giảm thuế cho con.

Người cha mẹ kia nên ký vào tờ tuyên bố rằng họ không sử dụng giảm thuế cho con trong tờ khai thuế của mình. Ứng dụng của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tuyên bố này. Bạn cần phải đính kèm tờ tuyên bố này với tờ khai thuế.

Tôi có thể áp dụng tiền lãi suất cho thế chấp/khoản vay không?

Nếu bạn đang trả nợ thế chấp hoặc khoản vay, bạn có thể khấu trừ tiền lãi bạn đã trả từ cơ sở thuế. Giới hạn tối đa là 300.000 Kč. Điều quan trọng là bạn chỉ được sử dụng tiền vay cho nhà bạn đang thường trú. không được cho bất động sản bạn cho thuê, nhà nghỉ v.v.

Bạn có thể tìm thấy số tiền có thể được khấu trừ từ cơ sở thuế trong tờ xác nhận tiền lãi đã trả do ngân hàng gửi cho khách hàng của họ mỗi năm. Bạn hãy đinh kèm tờ xác nhận này với tờ khai thuế dưới dạng tệp đính kèm.

Các thông tin khác:

Tôi cần bản sao có đóng dấu của tờ khai thuế

Trong trường hợp này, đừng gửi tờ khai thuế qua đường bưu điện, hãy mang 2 bản sao đến phòng tài chính, và họ sẽ đóng dấu vào các bản sao trong phòng nhận thư.

Nếu tôi không sống ở CH Séc tôi có thể sử dụng ứng dụng này không?

Có, bạn có thể chuẩn bị khai thuế qua ứng dụng của chúng tôi ngay cả khi bạn không sống ở CH Séc. Trước khi thanh toán phí cho chúng tôi bạn hãy đánh dấu chọn lựa In & Gửi thư, và ở ô địa chỉ để gửi tờ khai thuế bạn hãy nhập địa chỉ này: Online taxes s.r.o Dřevná 2, Praha 2.

Sau khi nhận được yêu cầu này, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn, hướng dẫn bạn cách ký tờ khai thuế và chúng tôi sẽ lo gửi tờ khai đến cơ quan thuế ở CH Séc.

Tôi không biết số đăng ký thuế (DIČ) của tôi.

Bạn có thể tìm thấy số thuế (DIČ) của bạn trên thư đăng ký do phòng thuế gửi. Nếu bạn không có nó, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi info@czechtaxesonline.cz

Làm sao tôi biết được cơ quan thuế đã nhận được tờ khai thuế của tôi?

Nếu bạn gửi bảo đảm tờ khai thuế, thì bạn có thể theo dõi nó ở đâu và xem phòng thuế đã nhận được chưa. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn cách thực hiện trong phần Tóm tắt cùng với tờ khai thuế.

Tôi đã nhận trợ cấp thất nghiệp, nhưng tôi không biết nên ghi nó vào đâu trong tờ khai thuế?

Không ở đâu - nó không bị đánh thuế và không cần phải khai báo.

Tôi phải có bảo hiểm y tế công cộng không?

Công dân EU và Mỹ làm việc tại CH Séc như là nhân viên hoặc tự kinh doanh phải đăng ký với một công ty bảo hiểm y tế công cộng và mỗi năm phải nộp báo cáo thu nhập (một phần trong ứng dụng này). Nếu bạn phải đăng ký, nhưng chưa đăng ký, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi info@czechtaxesonline.cz hoặc đến một chi nhánh của công ty bảo hiểm y tế (thường là VZP hoặc OZP).

Tôi phải nộp báo cáo thu nhập cho Công ty bảo hiểm y tế công cộng không?

Bạn phải nộp Báo cáo thu nhập cho công ty bảo hiểm y tế nếu bạn được hưởng bảo hiểm y tế công cộng. Bạn có quyền được bảo hiểm y tế công cộng nếu bạn là công dân của EU hoặc Mỹ hoặc nếu bạn có thường trú tại CH Séc. Các công dân khác chỉ phải nộp bản báo cáo này khi họ được bảo hiểm công khai dựa trên việc làm lâu dài của họ.

Tôi tự kinh doanh, nhưng tôi đã không đăng ký tại ČSSZ và công ty bảo hiểm y tế.

Bạn có thể liên hệ với bàn hỗ trợ info@czechtaxesonline.cz để được trợ giúp đăng ký.

Làm cách nào để tính tổng thu nhập của tôi từ việc kinh doanh cá thể?

Nếu bạn tính thu nhập từ kinh doanh cá thể, bạn nên cộng tất cả các hóa đơn đã được THANH TOÁN trong năm 2018 ngay cả khi chúng được phát hành trong năm 2017. Bạn không nên tính các hóa đơn được phát hành trong năm 2018 và được thanh toán trong năm 2019.

Thu nhập từ tài sản vốn đầu tư là gì?

Các loại thu nhập điển hình nhất từ ​​tài sản vốn đầu tư là cổ tức, phần lợi nhuận mà công ty không phải trả thuế và lãi từ các tài khoản ngân hàng nước ngoài / tài khoản tiết kiệm và chứng khoán.

Chi phí thực tế HOẶC Chi phí theo tỉ lệ

Chi phí thực là tổng chi phí liên quan đến kinh doanh của bạn; nó có thể là vật liệu, thiết bị, hóa đơn điện thoại, chi phí đi lại, hàng hóa, chi phí kế toán, v.v ...

Chi phí khấu trừ phần trăm là một tỷ lệ phần trăm từ thu nhập của bạn. Tỉ lệ phần trăm thường là 60%, nhưng cũng có thể khác, xem bên dưới:
  • 60% thu nhập của doanh nhân; giới hạn 600 000 Kč
  • 80% thu nhập từ sản xuất nông nghiệp, quản lý lâm nghiệp, nước và các nghề thủ công
  • 40% thu nhập từ hoạt động kinh doanh cá thể và thu nhập của các tác giả

How to tax and declare restrected share units (RSU) ?

If you received employment shares (RSU),  these shares should be declared in  „I HAD EMPLOYMENT INCOME“ section.  Please use „Add another employer“ button to add another line. To gross income field write the fair market value (FMV) of employment shares at vesting date in CZK. 

 The employment shares should be taxed in the year of vesting.

If you sold the shares in the amount exceeding the market value (FMV), the profit (difference between selling price and FMV) should be declared under OTHER INCOME section in the tax return. To „income“ field write selling price of shares and to „expenses“ field write the market value of shares at vesting date.

This website uses cookies

We use cookies to provide a function for social media a to analyse our visits.
Cookies are small text files which can be used by websites to make the user experience more effective.

The law states that we can store cookies on your device if they are absolutely necessary for the operation of this website. For all other types of cookies we need your permission.

×