Khai thuế trực tuyến 2021

Giá chỉ 500 Kč

Bạn tự làm được mà không cần bất cứ kiến thức nào về hệ thống thuế của Séc!
Hạn nộp tờ khai thuế là 1.4. ba 2022.

hero graphics
feature icon 1

Bảng câu hỏi đơn giản với hướng dẫn chi tiết

Bạn không cần biết gì về thuế ở Séc, bạn chỉ cần trả lời các câu hỏi đơn giản trong bảng câu hỏi. Nếu bạn không chắc chắn, bạn luôn có các hướng dẫn với giải thích chi tiết.
feature icon 2

Hướng dẫn từng bước những việc cần làm khi khai thuế xong

Khi bạn đã trả phí và tải tờ khai thuế của mình xuống, bạn sẽ nhận được thông tin về những việc cần làm với tờ khai thuế, cách nộp thuế, nơi gửi tờ khai thuế v.v.
feature icon 3

Khả năng chỉnh sửa khai thuế sau này

Bạn có thể chỉnh sửa bất cứ lúc nào trong tương lai, thậm chí trước khi trả phí. Bạn không bị mất bất kỳ số liệu nào khi bạn chưa trả tiền. Các thay đổi trong bản khai thuế là miễn phí!
feature icon 4

Tổng quan toàn diện về các giảm thuế

Các khoản khấu trừ cho con, vợ/chồng, thế chấp, quà tặng, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí bổ sung và các thức khác được đưa vào ứng dụng.
feature icon 5

Hướng dẫn làm đơn xin gia hạn thị thực (cho mục đích thị thực kinh doanh hoặc thị thực gia đình)

Nếu bạn trình tờ khai thuế như là bảng chứng nhận thu nhập khi gia hạn thị thực, chúng tôi sẽ giúp bạn tính xem thu nhận ròng của bạn có đủ không (cho mục đích thị thực kinh doanh hoặc thị thực gia đình). Tờ khai thuế của chúng tôi sẽ tính toán thu nhập ròng theo yêu cầu của Bộ và so sánh với thu nhập ròng của bạn.
feature icon 6

Dữ liệu được bảo mật

Tất cả dữ liệu của bạn được bảo mật tuyệt đối và chúng tôi bảo vệ nó cho phù hợp. Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).
feature icon 7

Hỗ trợ qua e-mail trong các trường hợp khó khăn

Bạn không hiểu? Bạn không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của bạn trong bảng các câu hỏi thường gặp? Hãy gửi e-mail cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi: info@czechtaxesonline.cz
feature icon 8

Tính toán chính xác 100%

Chúng tôi thường xuyên cập nhật ứng dụng của chúng tôi theo quy định thuế của Séc để tính thuế của bạn đúng 100%.
feature icon 9

Tính các khoản thanh toán và ứng trước cho năm tới

Ứng dụng của chúng tôi tính toán các khoản ứng trước bắt buộc sẽ phải trả trong năm tới.
feature icon 10

Lời nhắc tùy chọn để trả tiền các khoản ứng trước trong năm tới

Nếu trong khi đăng ký bạn cho phép chúng tôi gửi thông tin, chúng tôi sẽ gửi lời nhắc bạn trả khoản ứng trước của thuế thu nhập hoặc nhắc bạn hoàn thành tờ khai thuế đang dở dang.

Tôi có bổn phận phải khai thuế không?

Nếu bạn đã trả lời CÓ ở bất kỳ câu hỏi nàoở trên, bạn có bổn phận nộp tờ khai thuế.

Có, bạn có bổn phận nộp tờ khai thuế cho năm nay.

Khi nào tôi có thể sử dụng Ứng dụng này để khai thuế?

This website uses cookies

We use cookies to provide a function for social media a to analyse our visits.
Cookies are small text files which can be used by websites to make the user experience more effective.

The law states that we can store cookies on your device if they are absolutely necessary for the operation of this website. For all other types of cookies we need your permission.

×