Bảng giá

Giá cho bản khai thuế của bạn chỉ có 500 Kč không phụ thuộc vào hình thức thu nhật hay loại và số lượng các khấu trừ

Bạn trả phí sau khi đã điền và kiểm tra tất cả dữ liệu của mình. Khi thanh toán, bạn sẽ nhận được tờ khai thuế ở dạng PDF hoặc XML cùng với các hướng dẫn và thông tin hữu ích khác.

Nếu bạn có phiếu giảm giá, bạn sẽ nhập mã trước khi thanh toán và giá sẽ được giảm!

Giá bao gồm

check

Báo cáo thu nhập và chi tiêu của người tự kinh doanh cho Văn phòng bảo hiểm xã hội và Công ty bảo hiểm y tế

check

Khả năng chỉnh sửa tờ khai của bạn

check

Hỗ trợ của nhóm chúng tôi qua e-mail

check

Từng bước các công việc cần làm khi tờ khai thuế hoàn tất

check

Trợ giúp với các yêu cầu kéo dài thị thực

check

Tính toán các khoản thanh toán và ứng trước cho năm tới

check

Tổng quan toàn diện về giảm thuế

check

Tùy chọn gửi lời nhắc để trả tiền ứng trước trong năm sau

check

Thông tin về chính quyền địa phương

check

Biểu mẫu giấy chứng nhận cư trú cho thị thực

Additional services

  • Check your tax return by certified accountant for 300 CZK
  • Print & Mail for 100 CZK (printing your documents and send by mail to your delivery address)
  • Submission on behalf of you (on the basis of a power of attorney) for 200 CZK
  • Extension of deadline for submitting tax return till 1.7.2022 for 3 000 CZK (price includes check and submission by tax advisor)

This website uses cookies

We use cookies to provide a function for social media a to analyse our visits.
Cookies are small text files which can be used by websites to make the user experience more effective.

The law states that we can store cookies on your device if they are absolutely necessary for the operation of this website. For all other types of cookies we need your permission.

×