Về chúng tôi

Trực tuyến về thuế ở CH Séc

Ứng dụng CzechTaxesOnline đã được các kế toán viên có chứng chỉ người Séc tạo ra để dễ sử dụng, hoàn toàn chính xác, luôn cập nhật theo luật thuế mới nhất và do đó đảm bảo tính toán chính xác

Hơn nữa trang web đã được các lập trình viên chuyện nghiệp tạo ra để đảm bảo an toàn cho các thông tin của bạn, CzechTaxesOnline không bao giờ chia sẻ dữ liệu của bạn.

Bạn sẽ trả lời các câu hỏi đơn giản về cuộc sống của bạn, về thu nhập và các việc khác, và chúng tôi sẽ tính toán mọi thứ thay bạn. Khi bạn đã hoàn tất, chỉ cần in tờ khai thuế và làm từng bước theo hướng dẫn của chúng tôi để ký tên và gửi đi.

Tờ khai thế này bao gồm tất cả các biểu mẫu cần thiết để bạn có mọi thứ bạn cần ở cùng một nơi.

Các trang CzechTaxesOnline được thiết kế để tối đa hóa khoản hoàn trả của bạn hoặc giảm thiểu số tiền bạn phải trả. Bạn không trả phí cho tờ khai thuế chừng nào nó chưa hoàn tất và bạn chưa quyết định gửi nó.


Trong khi điền tờ khai nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi qua e-mail: info@czechtaxesonline.cz.

This website uses cookies

We use cookies to provide a function for social media a to analyse our visits.
Cookies are small text files which can be used by websites to make the user experience more effective.

The law states that we can store cookies on your device if they are absolutely necessary for the operation of this website. For all other types of cookies we need your permission.

×